De dienstverlening van HNS bestaat uit:

  • het samenstellen van jaarrekeningen (zowel eenmanszaak, V.o.f., B.V. als verenigingen en stichtingen);
  • het opstellen van fiscale aangiften (Inkomsten-, Vennootschaps-, Dividend- en Omzetbelasting, Loonheffing, Successie, e.d.);
  • het opzetten, verzorgen en/of begeleiden van financiële administraties;
  • het begeleiden en verwerken van salarisadministraties;
  • advisering, waaronder belasting- en bedrijfseconomische adviezen, keuze rechtsvorm, etc..